Baş Ağrısı

Baş ağrısı ile uğraşan ve bu konudaki güncel literatürü takip eden bir ekip olarak, her geçen gün baş ağrılarının ortaya çıkış nedenleri hakkında baş döndürücü gelişmelere tanıklık ediyor ve daha fazla bilgi sahibi oluyoruz.

Kuru İğne Tedavisi

Kuru iğne tedavisi, çeşitli nedenlerden dolayı oluşan, ağrılı, gergin kas bantları ve tetik noktaların, değişik boylardaki iğneler ile uyarılarak normale döndürülmesi esasına dayanan bir tedavi yöntemidir. Etkili, güvenli ve bilimsel olarak kabul görmüş(FDA onayı almış), yüz güldürücü bir tedavi seçeneğidir.

Migren Tedavisi

Migren nedeniyle ortaya çıkan şiddetli baş ağrıları, iş yaşamında, aile yaşamında ve sosyal yaşamda bir çok soruna yol açarak kişiyi engelli hale getirebilir ve yaşamı kabusa çevirebilir.

Dr. Gökhan GÜREL

1978 yılında Akhisar’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Akhisar’da tamamladım. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra meslek yaşamıma, Elbistan’da pratisyen hekim olarak başladım. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim dalında araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimi almaya başladım. 2009 yılında ‘Migren Atakları Sırasında Beyin Kan Dolaşımında ve Beyinde Meydana Gelen Nörokimyasal Değişiklikleri’ inceleyen tez çalışmam ile Nöroloji Uzmanı ünvanı alarak zorunlu hizmet yükümlülüğümü tamamlamak üzere İzmir ve Şanlıurfa’da görev aldım. 2010 yılında öğretim görevlisi uzman olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalın’a geri dönerek meslek hayatıma burada devam ettim.

 • MİGREN ve GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARI KADER DEĞİLDİR!

  Doğru yaklaşım ve güncel, bilimsel tedavi yöntemleri ile migren ve dirençli baş ağrılarının önüne geçmek mümkündür!

  Geçmeyen Baş Ağrıları Kader Değildir!

  Doğru tedavi yöntemleri ile migren ataklarını kontrol altına almak, yaşam kalitesini yükseltmek ve migrenin vereceği zararları ve yaşamı engellemesini önlemek mümkündür!…

 • BAŞ AĞRILARI YAŞAMINIZI KABUSA ÇEVİRMESİN

  Uygun ilaç tedavisine rağmen geçmeyen kronik migren BAŞ AĞRINIZ varsa; BOTOX uygulaması sizin için iyi bir tedavi seçeneği olabilir…

  Doğru tedavi edilmeyen ve kronikleşen baş ağrıları iş yaşamınızı,aile yaşamınızı ve sosyal yaşamınızı olumsuz etkiler…

  Baş ağrılarının yaşam kalitenizi düşürmesine ve yaşamınızı kabusa çevirmesine izin vermeyin!

  Mutlaka bir Nöroloji uzmanından yardım alın…

 • GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARI İLE BAŞINIZ DERTTE İSE BİZE ULAŞIN!..

  Geçmeyen baş ağrıları ile nasıl başa çıkabilirsiniz?

  Kronik migrenin ve kronik baş ağrılarının tedavisi mümkün müdür?

  İlaç dışında tedavi yöntemleri nelerdir?

  Girişimsel baş ağrısı tedavi yöntemleri kimlere ve ne zaman uygulanabilir?

  Bize ulaşın, yanıtlayalım!

 • DİRENÇLİ BAŞ AĞRILARININ TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR!

  Dirençli Baş Ağrılarının tedavisi için en temel şart hasta ile hekim arasında doğru iletişimin kurulması ve baş ağrısı tipinin doğru belirlenmesidir…

  -Hastaya özgü, doğru seçilen, yeterli süre ve dozda uygulanan koruyucu tedaviler,

  -Ağrı kesici aşırı kullanımının kontrol altına alınması,

  -Girişimsel tedavi yöntemleri (sinir blokları, tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi,…),

  -Botilunum Toksin uygulamaları (zeminde kronik migren varsa),

  -Bütüncül bir yaklaşımla uyku, beslenme ve stres yönetiminin doğru yapılması ile

  Dirençli baş ağrılarını kontrol altına almak, Yaşam kalitesini yükseltmek,

  Vücuda vereceği zararları önlemek

  MÜMKÜNDÜR!…

 • GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARINA KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

  Geçmeyen baş ağrıları, boyun ağrıları, hatta sırt ağrıları yaşam kalitenizi düşürebilir, iş gücünüzü azaltabilir ve sizi psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir.

  Uygun ilaç tedavisine rağmen ağrılarınız geçmeyebilir ve kronikleşebilir.

  Böyle durumlarda SİNİR BLOKLARI, TETİK NOKTA ENJEKSİYONU, KURU İĞNE TEDAVİSİ ve BOTOKS gibi girişimsel ağrı tedavisi uygulamalarından yarar görebilirsiniz…

 • AĞRI KESİCİLER BAŞ AĞRISINI KRONİKLEŞTİRİYOR!

  Baş ağrısı nedeniyle sık sık ağrı kesici almak belirli bir süre sonra İLAÇ AŞIRI KULLANIMINA bağlı KRONİK GÜNLÜK BAŞ AĞRILARI‘na neden olabilir….

  Ayrıca, sık sık ağrı kesici tüketimi ayrıca mide bağırsak sistemine ve böbreklere olumsuz etki edebilir.

  Baş ağrısını, kendi kendine, ağrı kesicilerle tedavi etmeyi denemek yerine hekime başvurmak daha doğru bir yaklaşımdır.

 • KRONİK BAŞ AĞRISININ NEDENİ

  Migren ve baş ağrısı için SIK AĞRI KESİCİ ALIMI bir süre sonra KRONİK BAŞ AĞRISININ NEDENİ haline gelebilir!

  Son 3 ayda, baş ağrısı için haftada en az 2-3 ağrı kesici alımı varsa;

  – Ağrı kesici alımının Nöroloji Uzmanı kontrolünde kesimi,

  – İlaç kesimi döneminde ortaya çıkacak ağrılar için GEÇİŞ DÖNEMİ TEDAVİ (ilaç, arınma, Sinir Blokları,…) uygulamaları,

  – Kişiye özel seçilecek KORUYUCU TEDAVİ seçenekleri ile

  .AĞRI KESİCİLER VE YAN ETKİLERİNDEN KURTULMAK

  .BAŞ AĞRISI SIKLIĞINI VE ŞİDDETİNİ AZALTMAK

  .YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

  MÜMKÜNDÜR!

KRONİK MİGREN YAŞAMI DURDURMASIN!

Bilimsel Çalışmalara Göre Kronik Migren;

Sosyal Yaşamı

Aile Yaşamını

Fiziksel Performansı

Mesleki Performansı ve İş Performansını OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER !

Bu nedenlerle yaşamları alt üst olan ve yaşamın bir çok alanında engelli hale gelen Kronik Migren Hastaları;

Majör Depresyon

Anksiyete Bozukluğu ve

Kronik Ağrı Bozukluklarına daha YATKINDIRLAR!

Kronik Migreni olduğundan şüphelenen bireyler, doğru tanı için bir nörolog ya da bir baş ağrısı uzmanı hekime başvurmalı ve tedavi seçeneklerini DANIŞMALIDIRLAR!…

Migren Tedavisi

Doğru seçilmiş, güncel ve bilimsel migren tedavisi yöntemleri ile; baş ağrısının sıklığını, şiddetini ve sayısını azaltmak, ağrı kesici aşırı kullanımından kurtulmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatı migrenin elinden geri almak mümkündür!

Nasıl mı?

İsterseniz gelin, migren tedavisi için kullandığımız yöntemleri özetleyelim…

 • Tetikleyicilerden Uzak Durmak
 • Atak Sırasında Migren Tedavisi
 • Migren Tedavisi ve Koruyucu İlaçlar
 • Toksin Uygulaması (Botoks) ile MigrenTedavisi
 • Sinir Blokları ve MigrenTedavisi
 • Kuru İğne ve Tetik Nokta Enjeksiyonları
 • Tamamlayıcı Migren Tedavisi Yöntemleri

KRONİK GÜNLÜK BAŞ AĞRISI 

En az 3 aydır ve ayda 15 günden fazla olan baş ağrıları Kronik Baş Ağrıları olarak tanımlanır…

Altta yatan nedenlerin başında baş ağrısı için AĞRI KESİCİ İLAÇLARIN AŞIRI KULLANIMI VE KRONİK MİGREN gelir!

Ayrıca KRONİK GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI da en önemli kronik günlük baş ağrıları arasında yer almaktadır.

Kronik baş ağrılarına DOĞRU TANI KOYULMASI VE KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ PLANLARININ OLUŞTURULMASI tedavi başarısının en temel şartlarından biridir!

Doğru tedavi yöntemleri ile (Analjeziklerin kesilmesi, doğru koruyucu tedavilerin düzenlenmesi, tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi, sinir blokları ve toksin uygulamaları ) kronik baş ağrısını TEDAVİ ETMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

mümkündür…