BaAY AAYrA�sA�

BaAY aAYrA�larA� toplumda ne sA�klA�kta gA�rA?lmektedir?

BaAY aAYrA�sA� toplumda en sA�k gA�rA?len AYikA?yetlerin baAYA�nda gelir. BaAY aAYrA�sA� AYikA?yeti olanlarA�n oranA� toplumda yA?zde 90a��lara ulaAYA�r. TA?m baAY aAYrA�larA�nA�n yA?zde 90a��A�nA� ise migren ve gerilim tipi baAY aAYrA�larA� oluAYturur.A�

BaAY aAYrA�larA�nA�n kaA� tipi var?

UluslararasA� BaAY aAYrA�sA� DerneAYi baAY aAYrA�larA�nA� 14 ana grup ve yA?zlerce alt grup olarak sA�nA�flandA�rmA�AYtA�r. DoAYrudan doAYruya baAY aAYrA�sA� tablosuyla ortaya A�A�kan, baAYka bir hastalA�kla iliAYkisi olmayan baAY aAYrA�larA� primer baAY aAYrA�larA�dA�r. Bunlar migren, gerilim tipi ve kA?me baAY aAYrA�larA�dA�r. Sekonder baAY aAYrA�larA� ise yA?zde 10 oranA�nda gA�rA?len, nedeni belli bir hastalA�AYa baAYlA� olarak, beyin damar hastalA�klarA�, sinir sistemi hastalA�klarA�, beyin tA?mA�rleri, gA�z hastalA�klarA�, sinA?zit, menenjit gibi hastalA�klarA�n seyri sA�rasA�nda ortaya A�A�kan baAY aAYrA�larA�dA�r.A�

 

LODOSLU HAVALARDA BAAz AAzRISINDAN KORUNMANIN 5 YOLU!

1- DA�AYarA�ya A�A�karken baAYA� bere veya AYapka gibi bir koruyucu ile A�rtmek

2- RA?zgarda durmamaya A�alA�AYmak

3- Islak saA�la sokaAYa A�A�kmamak ve saA�A� iyice kurutmak

4- EAYer mA?mkA?nse lodos olan gA?nlerde dA�AYarA�ya A�A�kmamak

5- Bol sA�vA� almak, aA�lA�k ve uykusuzlukA�gibi diAYer migren tetikleyicilerine dikkat etmek.
Gerilim tipi baAY aAYrA�sA�nA� migrenden nasA�l ayA�rt edebiliriz?

  • Gerilim tipi baAY aAYrA�sA� A�okluk stresten kaynaklanA�r
  • TA?m baAYA� tutar, tepede etkilidir. BaAYA�n arkasA�ndan A�ne yayA�lma gA�sterir
  • A�ok nadir tek taraflA� olabilir
  • BulantA� olabilir ama kusma gA�rA?lmez
  • Bir hafta a�� 15 gA?n aAYrA�yla (hafif) geA�er
  • AAYrA� kriz AYeklinde olmaz
  • AAYrA� baAYlamadan A�nce gA�rme bozukluklarA� olmaz
  • Hareket etme aAYrA�yA� artA�rmaz.

SA?rekli baAY aAYrA�larA� neden olur?

SA?rekli aAYrA�larda sekonder bir neden olup olmadA�AYA� araAYtA�rA�lmalA�dA�r. Daha A�nce periyodik gelen aAYrA�larA� olan hastalarda aAYrA�lar sA?reklilik kazanmA�AYsa hastanA�n A�ok sayA�da aAYrA� kesici ilaA� kullanmA�AY olmasA�, ya da altta psikolojik nedenlerin var olabileceAYi olasA�lA�AYA� dA?AYA?nA?lmelidir.A�

A�leri yaAYlarda gA�rA?len baAY aAYrA�larA�nA�n nedenleri nelerdir?

A�leri yaAYlarda baAYlayan baAY aAYrA�larA�nda A�ncelikle altta yatan bir neden olup olmadA�AYA� araAYtA�rA�lmalA�dA�r. Migren yaAYla birlikte azalma gA�steren bir hastalA�ktA�r. %2 oranA�nda A�leri yaAYlarda baAYlayabilir. A�zellikle ileri yaAYta baAYlayan ve baAY aAYrA�sA� nedeni olan iki hastalA�k temporal arterit (A�zel bir damar iltihabA�na baAYlA� baAY aAYrA�sA�) ve hipnik (gece gelen) baAY aAYrA�larA�dA�r. Bu nedenle 50 yaAY A?zerindeki bir hastada yeni ortaya A�A�kan baAY aAYrA�larA� varsa mutlaka doktora danA�AYA�lmalA�dA�r.A�

BaAYA� aAYrA�yan hasta ne zaman mutlaka doktora baAYvurmalA�?

AAYrA� sA?rekli ve artan AYiddette ise

  • A�lk kez aAYrA�yla tanA�AYan kiAYinin yaAYA� 10a��un altA�nda, 50a��nin A?stA?ndeyse,
  • Daha A�nce mevcut olan aAYrA�nA�n AYiddeti, AYekli deAYiAYtiyse, tedaviye cevap vermiyorsa,

BaAY aAYrA�sA� AYimdiye kadar hayatA�nda karAYA�laAYtA�AYA� en AYiddetli aAYrA�ysa ve aAYrA� bir fiziksel aktivite sA�rasA�nda (aAYA�r bir yA?k kaldA�rmak, cinsel iliAYki) ortaya A�A�kmA�AY ve AYiddetini arttA�rmA�AYsa mutlaka doktora gitmek gerekir.